Poziția în primă lectură (UE) nr. 25/2021 a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune Adoptată de Consiliu la 27 mai 2021