NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, KTORÝM SA MENÍ NARIADENIE (ES) Č. 561/2006, POKIAĽ IDE O MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA MAXIMÁLNE DENNÉ A TÝŽDENNÉ ČASY JAZDY, MINIMÁLNE PRESTÁVKY A DOBY DENNÉHO A TÝŽDENNÉHO ODPOČINKU, A NARIADENIE (EÚ) Č. 165/2014, POKIAĽ IDE O URČOVANIE POLOHY PROSTREDNÍCTVOM TACHOGRAFOV