VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN VERORDENING (EG) NR. 561/2006 WAT BETREFT DE MINIMUMEISEN VOOR MAXIMALE DAGELIJKSE EN WEKELIJKSE RIJTIJDEN, MINIMUMONDERBREKINGEN EN DAGELIJKSE EN WEKELIJKSE RUSTTIJDEN, EN VERORDENING (EU) NR. 165/2014 WAT BETREFT POSITIONERING DOOR MIDDEL VAN TACHOGRAFEN