REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL LI JEMENDA R-REGOLAMENT (KE) NRU 561/2006 FIR-RIGWARD TA' REKWIŻITI MINIMI DWAR IL-ĦINIJIET MASSIMI TA' SEWQAN KULJUM U KULL ĠIMGĦA, IL-PAWŻI MINIMI U L-PERIJODI TA’ MISTRIEĦ KULJUM U KULL ĠIMGĦA U R-REGOLAMENT (UE) NRU 165/2014 FIR-RIGWARD TAL-POŻIZZJONAMENT PERMEZZ TA’ TAKOGRAFI