EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, AR KO REGULU (EK) Nr. 561/2006 GROZA ATTIECĪBĀ UZ MINIMĀLAJĀM PRASĪBĀM PAR MAKSIMĀLAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻA IKDIENAS UN IKNEDĒĻAS VADĪŠANAS LAIKIEM, MINIMĀLAJIEM PĀRTRAUKUMIEM UN IKDIENAS UN IKNEDĒĻAS ATPŪTAS LAIKPOSMIEM UN AR KO REGULU (ES) Nr. 165/2014 GROZA ATTIECĪBĀ UZ POZICIONĒŠANU AR TAHOGRĀFU PALĪDZĪBU