EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMI REGLAMENTAS (EB) NR. 561/2006, KIEK TAI SUSIJĘ SU BŪTINIAUSIAIS REIKALAVIMAIS DĖL MAKSIMALIOS KASDIENIO BEI KASSAVAITINIO VAIRAVIMO TRUKMĖS, MINIMALIŲ PERTRAUKŲ IR KASDIENIO BEI KASSAVAITINIO POILSIO LAIKOTARPIŲ, IR REGLAMENTAS (ES) NR. 165/2014, KIEK TAI SUSIJĘ SU VIETOS NUSTATYMU TACHOGRAFAIS