Lieta T-401/07: Vispārējās tiesas 2011. gada 3. marta spriedums — Caixa Geral de Depósitos /Komisija (ERAF — Finanšu atbalsta samazināšana — Vispārējā subsīdija vietējā ieguldījuma Portugālē atbalstīšanai — Prasība atcelt tiesību aktu — Tieša ietekme — Nepieņemamība — Šķīrējtiesas klauzula)