Писмен въпрос E-2486/10, зададен от Andrea Cozzolino (S&D) на Комисията. Изграждане на депо за отпадъци в Националния парк Везувий, обект от значение за Общността