Cauza T-568/18: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2019 – Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE) („Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative WE – Marca națională verbală anterioară WE – Motiv relativ de refuz – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)