Mål C-217/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av dall’Efeteio Athinon (Grekland) den 18 april 2016 – Europeiska kommissionen mot Zagori kommun