Cauza T-60/07: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 12 noiembrie 2008 — Spania/Comisia ( FEOGA — Secțiunea Garantare — Cheltuieli excluse de la finanțarea comunitară — Sectorul fructelor și legumelor — Protecția mediului — Procedură administrativă )