Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Zviedrijas iesniegto pieteikumu EGF/2017/007 SE/Ericsson$