Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9282 – HCL Technologies/Certain IBM Assets) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)