Дело C-604/14 P: Определение на Съда (четвърти състав) от 21 януари 2016 г. — Alcoa Trasformazioni Srl/Европейска комисия, Италианска република (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Държавни помощи — Помощ, предоставена от Италианската република на Alcoa Trasformazioni Srl — Възстановяване от Изравнителния фонд на част от разходите за електричество, начислени на това дружество от неговия доставчик — Несъвместимост с общия пазар — Предимство — Задължение на Европейската комисия за извършване на икономически анализ)