Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.5804 – Samsung Electronics CO/Samsung Digital Imaging CO) Text s významem pro EHP