Domstolens dom (första avdelningen) den 20 oktober 2011.