Sprawa F-129/14: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 czerwca 2015 r. – Dybman przeciwko ESDZ (Służba publiczna — Personel ESDZ — Urzędnicy — Postepowanie dyscyplinarne — Kara dyscyplinarna — Postępowanie karne trwające w chwili nałożenia kary dyscyplinarnej — Tożsamość stanu faktycznego poddanego rozpoznaniu przez organ powołujący i sąd karny — Naruszenie art. 25 załącznika IX do regulaminu pracowniczego)