Решение на Общия съд (трети състав) от 1 март 2016 г.$