Návrhy prednesené 15. mája 2012 – generálna advokátka E. Sharpston$