Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali E. Sharpston, ippreżentati fil-15 ta’ Mejju 2012.#Cimade u Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) vs Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration.#[talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza].#Applikazzjonijiet għall-ażil — Direttiva 2003/9/KE — Standards minimi għall-akkoljenza tal-applikanti għall-ażil fl-Istati Membri — Regolament (KE) Nru 343/2003 — Obbligu li jiġu ggarantiti lill-applikanti għall-ażil il-kundizzjonijiet minimi ta’ akkoljenza matul it-tul tal-proċedura ta’ teħid ta’ inkarigu jew ta’ teħid lura mill-Istat Membru responsabbli — Determinazzjoni tal-Istat Membru li fuqu jaqa’ l-obbligu tal-piż finanzjarju tal-kundizzjonijiet minimi.#Kawża C-179/11. Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali E. Sharpston, ippreżentati fil-15 ta’ Mejju 2012