Ģenerāladvokātes E. Šarpstones [E. Sharpston ] secinājumi, sniegti 2012. gada 15. maijā$