Регламент (ЕС) 2020/1041 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост