Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko attiecībā uz reģionālajiem ekonomikas pārskatiem lauksaimniecībā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 138/2004