Γνώμη του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2009 , σχετικά με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας της Ισπανίας για την περίοδο 2008-2011