Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki o varnosti pred kriminalom (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))