Komission asetus (EU) N:o 1180/2014, annettu 30 päivänä lokakuuta 2014 , Irlannin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä alueella VIIa