Komisjoni määrus (EL) nr 1180/2014, 30. oktoober 2014 , millega Iirimaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük VIIa püügipiirkonnas