Zaak C-381/19: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 15 januari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj — Roemenië) — SC Banca E S.A. / G.D. (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Bescherming van de consument – Richtlijn 93/13/EG – Invoering van een nieuw rechtsmiddel in de loop van het geding – Rechtszekerheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel)