Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/518 tat-18 ta’ Marzu 2021 li jirreġistra Indikazzjoni Ġeografika ta’ xorb spirituż skont l-Artikolu 30(2) tar-Regolament (UE) 2019/787 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill “Vasi vadkörte pálinka”