Klausimas raštu E-011209/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) Komisijai. Europos Sąjunga ir daugiakalbystė