Zadeva C-105/19: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 23. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Monomeles Protodikeio Serron – Grčija) – WP/Trapeza Peiraios AE (Predhodno odločanje — Člen 53(2) Poslovnika Sodišča — Varstvo potrošnikov — Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah — Direktiva 93/13/EGS — Pristojnosti in obveznosti nacionalnega sodišča — Postopek za plačilni nalog — Ugoditev ugovoru zoper ta nalog — Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter glede razlogov, ki bi upravičevali potrebo po odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje — Očitna nedopustnost)