kohtuasi C-105/19: Euroopa Kohtu (kuues koda) 23. mai 2019. aasta määrus (Monomeles Protodikeio Serroni eelotsusetaotlus — Kreeka) — WP versus Trapeza Peiraios AE (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikli 53 lõige 2 — Tarbijakaitse — Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes — Direktiiv 93/13/EMÜ — Liikmesriigi kohtu pädevus ja kohustused — Maksekäsumenetlus — Maksekäsule esitatud vastuväite rahuldamine — Piisavate täpsustuste puudumine põhikohtuasja faktiliste ja õiguslike asjaolude ning põhjuste kohta, millega eelotsuse küsimusele vastuse andmise vajadust põhjendatakse — Ilmselge vastuvõetamatus)