Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9655 – HgCapital LLP/General Atlantic LLC/Argus Media Limited) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2019/C 395/09