Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9655 – HgCapital LLP/General Atlantic LLC/Argus Media Limited) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2019/C 395/09