Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9655 – HgCapital LLP / General Atlantic LLC / Argus Media Limited) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2019/C 395/09