Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 maj 2016.