Mål T-750/14: Tribunalens dom av den 12 maj 2016 – Ivo-Kermartin mot EUIPO – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket ELGO — De äldre EU-ordmärkena och EU-figurmärkena ERGO — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Risk för förväxling — På varandra följande begränsningar av ansökan om registrering — Artikel 43.1 i förordning nr 207/2009 — Artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009 — Rätten att yttra sig — Regel 69 i förordning (EG) nr 2868/95)