T-750/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. május 12-i ítélete – Ivo-Kermartin kontra EUIPO – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO) („Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — Az ELGO európai uniós szóvédjegy bejelentése — A korábbi ERGO európai uniós szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Összetéveszthetőség — A lajstromozási kérelem egymást követő korlátozásai — A 207/2009 rendelet 43. cikkének (1) bekezdése — A 207/2009 rendelet 75. cikkének második mondata — A meghallgatáshoz való jog — A 2868/95/EK rendelet 69. szabálya”)