Predmet T-750/14: Presuda Općeg suda od 12. svibnja 2016. – Ivo-Kermartin protiv EUIPO-a – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije ELGO — Raniji verbalni i figurativni žigovi Europske unije ERGO — Relativni razlog za odbijanje — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sukcesivna ograničenja prijave za registraciju — Članak 43. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 — Članak 75. druga rečenica Uredbe br. 207/2009 — Pravo na saslušanje — Pravilo 69. Uredbe (EZ) br. 2868/95”)