Sag T-750/14: Rettens dom af 12. maj 2016 – Ivo-Kermartin mod EUIPO – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket ELGO — de ældre EU-ordmærker og EU-figurmærker ERGO — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — risiko for forveksling — på hinanden følgende begrænsninger af registreringsansøgningen — artikel 43, stk. 1, i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 75, andet punktum, i forordning (EF) nr. 207/2009 — retten til at blive hørt — regel 69 i forordning (EF) nr. 2868/95)