Дело T-750/14: Решение на Общия съд от 12 май 2016 г. — Ivo-Kermartin/EUIPO — Ergo Versicherungsgruppe (ELGO) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „ELGO“ — По-ранни словни и фигуративни марки на Европейския съюз „ERGO“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Вероятност от объркване — Последователни ограничения на заявката за регистрация — Член 43, параграф 1 от Регламент № 207/2009 — Член 75, второ изречение от Регламент № 207/2009 — Право на изслушване — Правило 69 от Регламент (ЕО) № 2868/95)