Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/734 z dne 27. maja 2020 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Rheinisches Apfelkraut“ (ZGO))