Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/734 al Comisiei din 27 mai 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Rheinisches Apfelkraut” (IGP)]