Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/734, 27. mai 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Rheinisches Apfelkraut“ (KGT)]