Cauza T-482/18: Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2019 — XF/Comisia („Funcție publică — Funcționari — Remunerație — Indemnizație de instalare — Schimbare temporară a locului de repartizare — Schimbare a reședinței”)