Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2045 z 13. novembra 2015, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Jāņu siers (STG)]