Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2045 (2015. gada 13. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Jāņu siers (GTĪ))