2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2045 dėl pavadinimo įregistravimo garantuotų tradicinių gaminių registre [Jāņu siers (GTG)]