Mål C-253/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 29 maj 2007 – Canterbury Hockey Club och Canterbury Ladies Hockey Club mot Commissioners of HM Revenue and Customs