Zaak C-43/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 februari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud — Tsjechië) — ŠKO-ENERGO s. r. o./Odvolací finanční ředitelství (Prejudiciële verwijzing — Bescherming van de ozonlaag — Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie — Methode voor de toewijzing van emissierechten — Kosteloze toewijzing van emissierechten — Heffing van schenkbelasting over die toewijzing)